Thông tư liên tịch 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn nhập khẩu ôtô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch

Thứ tư 15/12/2010 | 08:36:55

Đối tượng được nhập khẩu ôtô gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương; Công dân Việt Nam được cơ quan Nhà nước cử đi công tác, làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài với thời hạn 3 năm trở lên.

Thông tư liên tịch 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn nhập khẩu ôtô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch do Bộ Thương mại-Tổng cục hải quan ban hành.

I. Đối tượng được nhập khẩu:

1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương;

2. Công dân Việt Nam được cơ quan Nhà nước (bao gồm: Quốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố) cử đi công tác, làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài với thời hạn 3 năm trở lên (không bao gồm nghiên cứu sinh, thực tập sinh, lưu học sinh và người lao động).

Chi tiết Thông tư liên tịch 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ xin mời xem tại đây./.