Thông tư 6-TT/LT 1997 hướng dẫn về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

Thứ hai 13/12/2010 | 15:01:41

Người được xét cho hồi hương phải mang hộ chiếu Việt Nam còn giá trị hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấp.

Thông tư 6-TT/LT 1997 hướng dẫn Quyết định 875/TTg về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam do Bộ nội vụ - Bộ ngoại giao ban hành.

1. Điều kiện "Có quốc tịch Việt Nam" (nêu tại khoản 1 Điều 2) gồm hai trường hợp sau:

- Mang hộ chiếu Việt Nam còn giá trị hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước CHXHCNVN cấp.

- Không có hộ chiếu Việt Nam, có hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu nước ngoài đó nhưng chưa mất quốc tịch Việt Nam và đã đăng ký công dân tại Cơ quan Đại diện của Việt Nam ở nước ngoài.

Chi tiết của Thông tư 6-TT/LT 1997 xin mời xem tại đây.