Hồi hương

Chọn lĩnh vực:

1

Thông tư liên tịch 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn nhập khẩu ôtô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch

Đối tượng được nhập khẩu ôtô gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương; Công dân Việt Nam được cơ quan Nhà nước cử đi công tác, làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài với thời hạn 3 năm trở lên.

1

Thông tư 54-TC/TCT-1997 về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương

Không phải nộp lệ phí hồi hương đối với thân nhân là trẻ em dưới 16 tuổi kê khai cùng đơn với người được hồi hương.

1

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BCA-BNG sửa đổi một số nội dung về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người xin hồi hương, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam.

1

Thông tư 6-TT/LT 1997 hướng dẫn về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

Người được xét cho hồi hương phải mang hộ chiếu Việt Nam còn giá trị hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấp.

1

Quyết định 59-TTg năm 1994 về việc giải quyết cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

Người già từ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 16 tuổi nếu có thân nhân ruột thịt là công dân Việt Nam ở trong nước bảo lãnh đảm bảo cuộc sống có thể xét cho hồi hương cư trú tại Việt Nam.

1

Quyết định 875-TTg năm 1996 về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

Người được phép hồi hương phải là người có đủ các điều kiện: Có Quốc tịch Việt Nam và mang hộ chiếu Việt Nam, có thái độ chính trị rõ ràng, có khả năng bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam sau khi hồi hương...