Văn bản chính sách

Chọn lĩnh vực:

1

Thông tư liên tịch 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ hướng dẫn nhập khẩu ôtô của một số đối tượng theo đường phi mậu dịch

Đối tượng được nhập khẩu ôtô gồm người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương; Công dân Việt Nam được cơ quan Nhà nước cử đi công tác, làm việc, làm chuyên gia ở nước ngoài với thời hạn 3 năm trở lên.

1

Thông tư 54-TC/TCT-1997 về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương

Không phải nộp lệ phí hồi hương đối với thân nhân là trẻ em dưới 16 tuổi kê khai cùng đơn với người được hồi hương.

1

Thông tư liên tịch 04/2005/TTLT-BCA-BNG sửa đổi một số nội dung về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người xin hồi hương, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam.

1

Thông tư 6-TT/LT 1997 hướng dẫn về việc giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam

Người được xét cho hồi hương phải mang hộ chiếu Việt Nam còn giá trị hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấp.

1

Thông tư 113/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

Bãi bỏ khoản lệ phí cấp giấy thông hành hồi hương, giấy chứng nhận hồi hương quy định tại điểm 9 Phụ lục II – Mức thu đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính.

1

Nghị định 88/2006/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh

Nghị định quy định chi tiết về cơ quan đăng ký kinh doanh và hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh.