Thông tư 54-TC/TCT-1997 về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương

Thứ tư 15/12/2010 | 08:23:32

Không phải nộp lệ phí hồi hương đối với thân nhân là trẻ em dưới 16 tuổi kê khai cùng đơn với người được hồi hương.

Thông tư 54-TC/TCT-1997 về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi hương về Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

Không phải nộp lệ phí hồi hương đối với thân nhân là trẻ em dưới 16 tuổi kê khai cùng đơn với người được hồi hương.

Mức thu lệ phí hồi hương một người/lần: 100 USD.

Lệ phí hồi hương nộp tại Việt Nam thu bằng tiền "đồng" Việt Nam, quy đổi theo tỷ giá chính thức do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm thu lệ phí.

Chi tiết Thông tư 54-TC/TCT-1997 xin mời xem tại đây./.