Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Tổng quan về Lào

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Lào.

1

Các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Lào

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ ngày 5/9/1962. Trong những năm gần đây, hai bên đều có các chuyến thăm chính thức, gặp gỡ cấp cao của lãnh đạo hai nước.

1

Việt Nam và Lào - mối quan hệ bền vững, thủy chung

Việt Nam và Lào có một mối quan hệ thắm thiết, bền vững, thủy chung. Cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng tắm chung dòng nước Mekong, hai dân tộc đã chia ngọt sẻ bùi trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.