Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Lào

Thứ sáu 19/11/2010 | 00:00:00

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ ngày 5/9/1962. Trong những năm gần đây, hai bên đều có các chuyến thăm chính thức, gặp gỡ cấp cao của lãnh đạo hai nước.

Về phía Việt Nam, có các chuyến thăm Lào của:

- Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (tháng 7/2001, tháng 3/2005, tháng 10/2006; tháng 4/2010);

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (tháng 10/2002, tháng 9/2005);

- Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên (tháng 9/2003, tháng 9/2005);

- Thủ tướng Phan Văn Khải (tháng 11/2004);

- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (tháng 12/2006);

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (tháng 2/2007, tháng 8/2010);

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (tháng 4/2007, tháng 1/2009).

Về phía Lào, có các chuyến thăm Việt Nam của:

- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Somsavat Lenhsavat (tháng 3/2000, tháng 10/2000, tháng 7/2001);

- Chủ tịch Quốc hội Saman Vinhaket (tháng 12/2000, tháng 6/2003);

- Chủ tịch Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Khamtay Siphandon (tháng 4/2001, tháng 5/2002);

- Thủ tướng Bunnhang Volachit (tháng 7/2001, tháng 4/2004);

- Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Chummaly Saynhason (tháng 6/2006, tháng 4/2009);

- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thonglun Sisulit (tháng 7/2006, tháng 11/2007);

- Thủ tướng Buason Bupphavan (tháng 8/2006);

- Chủ tịch Quốc hội Thoongsinh Thsmmavong (tháng 11/2006)./.