Vương quốc Campuchia

Vương quốc Campuchia

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Campuchia.

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Campuchia.

1

Các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Campuchia

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước đang ngày càng phát triển sâu rộng, đi vào thực chất và có hiệu quả.

1

Quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia

Sự gần gũi về mặt địa lý, lịch sử, văn hóa cùng với sự tương đồng về việc lựa chọn con đường đấu tranh giành độc lập trước đây và mục tiêu phát triển đất nước ngày nay đã trở thành một nhân tố hết sức quan trọng để thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.