Vương quốc Campuchia

Vương quốc Campuchia

Các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Campuchia

Thứ sáu 19/11/2010 | 09:27:44

Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước đang ngày càng phát triển sâu rộng, đi vào thực chất và có hiệu quả.

Trong những năm qua, Việt Nam và Campuchia đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao. Về phía Việt Nam, có các chuyến thăm Campuchia của:

- Thủ tướng Võ Văn Kiệt (4/1994, 4/1996);

- Chủ tịch nước Lê Đức Anh (8/1995);

- Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (6/1999);

- Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh (2/2000);

- Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên (3/2000, 2/2005);

- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng (8/2000, 9/2005);

- Chủ tịch nước Trần Đức Lương (11/2001);

- Thủ tướng Phan Văn Khải (11/2002, 7/2004, 3/2006);

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An (12/2002, 9/2004);

- Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh (3/2005, 12/2009);

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (12/2006);

- Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (27/2 đến 1/3/2007; 8/2010);

- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (4/2007);

- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm (8/2007);

- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng (2/2008);

- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (tháng 7/2009);

- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân (tháng 1/2010).

Về phía Campuchia, có các chuyến thăm Việt Nam của:

- Thủ tướng thứ nhất Samdec Norodom Ranarith (1/1995);

- Hoàng thân Norodom Sirivuth (4/1995);

- Bộ trưởng Ngoại giao Ung Huoth (9-1995);

- Quốc vương Norodom Sihanouk và Hoàng hậu Moniniet Sihanouk (12/1995);

- Chủ tịch Quốc hội Samdeck Chea Sim (6/1996);

- Thủ tướng Ung Huoth (11/1997, 6/1998);

- Thủ tướng Hun Sen (11/1997, 12/1998, 1/2002, 10/2004, 10/2005, 11/2008);

- Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Ho Nam Hong (4/1999, 2/2001);

- Chủ tịch Quốc hội, Hoàng thân Norodom Ranarith (5/1999, 1/2005);

- Chủ tịch Thượng viện Samdeck Chea Sim (7/1999);

- Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Samdeck Chea Sim (tháng 4/2001, 11/2008);

- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sa Kheng (5/2002);

- Phó Thủ tướng Sa Kheng (5/2004; 9/2004);

- Phó Thủ tướng Sok Ann (1/2005);

- Quốc vương Norodom Sihamoni (3/2006, 6/2008, 6/2010);

- Chủ tịch Quốc hội Samdeck Heng Samrin (7/2006, 1/2009);

- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Ho Nam Hong (10/2006);

- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tiah Banh (3/2008);

- Phó Thủ tướng Thường trực Men Sam On (tháng 11/2009);

- Bộ trưởng Cao cấp Var Kim Hong (tháng 1/2010).

- Cựu Quốc vương Norodom Sihanouk (tháng 6/2010)./.