Đại Hàn Dân Quốc

Đại Hàn Dân Quốc

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Tổng quan về Đại Hàn Dân Quốc

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Hàn Quốc.

1

Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Hàn Quốc

Hàng năm, Việt Nam và Hàn Quốc đều có các chuyến thăm chính thức, gặp gỡ cấp cao của lãnh đạo hai nước.

1

Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc

Việt Nam và Hàn Quốc là hai nước cùng ở châu Á và khu vực Đông Á, có nhiều điểm tương đồng về văn hóa và lịch sử. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/12/1992. Kể từ đó đến nay, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục...