Tìm người chị mất liên lạc tại Pháp đã lâu

Thứ tư 23/02/2011 | 10:54:54

Tôi có người chị tên là Võ Thụy Phương Tuyền mất liên lạc tại Pháp đã lâu, muốn nhờ cộng đồng người Việt tại Pháp tìm giúp.

-Họ và tên : Võ Thụy Phương Tuyền
-Giới tinh : Nữ
-Ngày, tháng, năm sinh : 31/01/1978
-Noi sinh: Bảo sanh viện Triều Châu, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
-Quốc tịch gốc: Việt Nam
-Quốc tịch hiện nay: Pháp
-Địa chi thường trú ở Việt Nam trước khi xuất cảnh ra nước ngoài : 163 Bến Nguyễn Duy, Phường 19, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (Nay là 163 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh)
-Xuất cảnh Việt Nam vào khoảng năm 1985 đến 1987
-Đi theo diện đoàn tụ gia đình
-Mục đích xuất cảnh: đoàn tụ với mẹ ruột
-Đi thẳng từ Việt Nam sang Pháp
-Họ và tên bố : Võ Quang Hà
-Năm sinh: 1956 (đã mất, là liệt sĩ mất trong khi làm nhiệm vụ)
-Họ tên mẹ :Trần Thị Tuyết Phương
-Sinh ngày: 30/4/1957
-Địa chỉ bố mẹ: 163 Bến Nguyễn Duy, Phường 19, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (Nay là 163 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh).
-Mất liên lạc cách nay khoảng 10 năm
-Lần cuối cùng còn liên lạc chỉ biết hiện đang sinh sống ở Lyon, là nhân viên của đài phát thanh Lyon.
-Họ tên, địa chi thân nhân của người bị mất liên lạc : Chú ruột Võ Quang Tâm sinh ngày 25/12/1957 và hiện đang thường trú tại địa chỉ : 163 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Võ Quang Nhân (vq.nhan0710@gmail.com)