Tìm người thân trước đây ở Sài Gòn

Thứ tư 29/12/2010 | 15:14:50

Tôi có người bạn thân ở Sài Gòn mà đã lâu không liên lạc được. Bạn tôi tên là Nguyễn Thị Kim Liên, sinh năm 1959.

Tôi bị mất liên lạc với bạn từ năm 1982 tới nay, giờ không biết bạn ở đâu và làm gì. Nếu tin này đến được với bạn, xin liên hệ với tôi theo địa chỉ email.

Nếu độc giả nào có thông tin, xin giúp đỡ tôi tìm lại bạn. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.

Minh Nguyen

(mnguyen0619@yahoo.com)