Tìm chị Bùi Thị Thục trước đây ở Vĩnh Phúc

Thứ bảy 18/12/2010 | 13:16:29

Tìm chị Bùi Thị Thục có chồng tên là Đài, hai con gái tên là Phương và Thủy. Chị đi Đức năm 1977 từ Nhà máy Bêtông Đạo Tú - Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Em muốn liên lạc với chị. Nếu nhận được tin này mong nhận được sự hồi âm.

Phạm Văn Giang

(giangctdvp@yahoo.com.vn)