Cộng hòa Ecuador

Cộng hòa Ecuador

Tin tức song phương

1

Việt Nam-Ecuador tăng cường quan hệ hợp tác hơn

Theo Bộ trưởng Ngoại giao-Di dân Ecuador, nước này mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác hơn nữa với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực.

1

Việt Nam-Ecuador thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực

Bộ trưởng Ngoại giao và Di dân Ecuador muốn Chính phủ VN-Ecuador thúc đẩy quan hệ tốt đẹp, thực hiện các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết.

1

Nigeria và Ecuador coi trọng quan hệ với Việt Nam

Tiếp các đại sứ đến trình thư ủy nhiệm, lãnh đạo Nigeria và Ecuador khẳng định rất coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam.