Vương quốc Đan Mạch

Vương quốc Đan Mạch

Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Đan Mạch

Thứ tư 24/11/2010 | 00:00:00

Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Đan Mạch Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Nữ hoàng Đan Mạch Magrethe II trong chuyến thăm Đan Mạch tháng 9/2009.(Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam-Đan Mạch đang phát triển tốt đẹp. Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao

Các chuyến thăm Đan Mạch của lãnh đạo cấp cao Việt Nam

- Thủ tướng Phạm Văn Đồng (tháng 6/1977);

- Phó Thủ tướng Trần Đức Lương (tháng 7/1992);

- Thủ tướng Võ Văn Kiệt (tháng 6/1995);

- Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh (tháng 9/1998);

- Thủ tướng Phan Văn Khải (tháng 9/1999);

- Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm (tháng 11/2001);

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu (tháng 10/2002);

- Phó Thủ tướng Vũ Khoan (tháng 11/2004);

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên (tháng 4/2008);

- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (tháng 6/2008);

- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (tháng 9/2009). Trong chuyến thăm này, hai bên nhất trí xây dựng quan hệ Việt Nam-Đan Mạch thành “Quan hệ đối tác vì sự phát triển,” trên cơ sở ổn định, lâu dài và cùng có lợi.

Ngoài ra, còn nhiều Bộ trưởng của các bộ chuyên ngành như Thủy sản, Nội Vụ, Tài nguyên Môi trường… đã đến thăm Đan Mạch

Các chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo cấp cao Đan Mạch

- Chủ tịch Quốc hội Erling Heymann Olsen (tháng 9/1995);

- Hoàng thân Đan Mạch Henrik (tháng 9/2003);

- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Bendt Bendtsen (tháng 9/2006);

- Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Đan Mạch Ulrik Federspiel (tháng 3/2007)./.