Vương quốc Đan Mạch

Vương quốc Đan Mạch

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Tổng quan về Vương quốc Đan Mạch

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Vương quốc Đan Mạch.

1

Quan hệ đối tác vì sự phát triển Việt Nam-Đan Mạch

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (ngày 25/11/1971). Hai nước đã có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp từ lâu đời.

1

Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Đan Mạch

Quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam-Đan Mạch đang phát triển tốt đẹp. Hai nước thường xuyên duy trì trao đổi đoàn cấp cao