Romania

Romania

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Tổng quan về đất nước Romania

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về đất nước Romania.

1

Quan hệ hợp tác Việt Nam-Romania

Trước đây, Chính phủ và nhân dân Romania đã dành sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam. Romania đã giúp Việt Nam về kinh tế (viện trợ 66 triệu rúp), đào tạo gần 3.000 cán bộ cho Việt Nam, cho vay vốn dài và trung hạn (200 triệu rúp). Sau khi Romania thay đổi thể chế chính trị (tháng 12/1989), hai nước tiếp tục quan hệ hữu nghị truyền thống trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi.

1

Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Romania

Việt Nam và Romania đã có nhiều đoàn cấp cao đi thăm lẫn nhau.