Liên bang Myanmar

Liên bang Myanmar

Tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam-Myanmar

Thứ ba 23/11/2010 | 22:38:57

Chính quyền và các đoàn thể Myanmar luôn tích cực ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp giành độc lập, trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Là hai quốc gia gần gũi ở Đông Nam Á, Việt Nam và Myanmar có quan hệ với nhau từ rất sớm. Năm 1947, Việt Nam đặt cơ quan thường trú tại Yangun, Myanmar.

Quan hệ chính trị-ngoại giao

Sau khi Việt Nam hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 28/5/1975, hai nước đã nâng quan hệ Tổng Lãnh sự lên quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ. Từ đó đến nay, mối quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Hai nước đã tiến hành 5 cuộc họp tham khảo chính trị thường niên giữa hai Bộ Ngoại giao (tháng 8/2005 tại Yangun; tháng 8/2006 tại Hà Nội; tháng 12/2007 tại Nay Pyi Taw; tháng 8/2008 tại Hà Nội; và tháng 7/2009 tại Nay Pyi Taw).

Tại các cuộc tham khảo, hai bên thường thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước; trao đổi ý kiến về những biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao.

Ngoài các quan hệ hợp tác song phương, Việt Nam và Myanmar còn hợp tác tốt trong ASEAN và một số tổ chức khu vực khác như Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS), Chiến lược phát triển kinh tế 3 dòng sông (ACMECS), Hợp tác Việt Nam-Campuchia-Lào- Myanmar (CLMV)...

Hai nước có quan điểm gần gũi, thường xuyên phối hợp và ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Quan hệ kinh tế-thương mại

Quan hệ kinh tế-thương mại có những bước phát triển tích cực. Năm 2007, kim ngạch thương mại hai nước đạt 97,2 triệu USD, tăng 19,9% so với năm 2006; năm 2008 đạt 108,2 triệu USD, tăng 11% so với năm 2007.

Năm 2009, do tác động của khủng hoảng tài chính- kinh tế toàn cầu, kim ngạch trao đổi mậu dịch song phương chỉ đạt 99 triệu USD, giảm 8,6% so với năm 2008.

Hai nước đã thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và ủy ban này đã họp được 6 kỳ. Tại kỳ họp gần đây nhất (tháng 6/2008), hai bên đã bàn nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác về nông-lâm nghiệp, thủy sản, giao thông- vận tải, năng lượng, thông tin, y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch và khoa học công nghệ.

Hai bên cũng đã thành lập ủy ban Hợp tác chung về Thương mại để thúc đẩy thương mại song phương, tổ chức hội chợ thương mại hàng năm để giới thiệu sản phẩm và thu hút các doanh nghiệp đầu tư.

Một số Hiệp định, thỏa thuận quan trọng đã ký giữa hai nước:

- Hiệp định vận chuyển hàng không dân dụng (tháng 8/1977);

- Hiệp định thành lập Uỷ ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế giữa hai nước (tháng 5/1994);

- Hiệp định Thương mại (tháng 5/1994);

- Hiệp định Hợp tác Du lịch (tháng 5/1994);

- Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (tháng 5/2000);

- Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư (tháng 5/2000);

- Hiệp định Hợp tác Văn hóa (tháng 5/2000);

- MoU về Chương trình hợp tác 6 năm (1994-2000) giữa hai Bộ Nông nghiệp (tháng 8/1994);

- MoU về Hợp tác phòng chống ma túy (tháng 3/1995);

- MoU về Hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp (tháng 3/1995);

- MoU về Hợp tác giữa Uỷ ban Dân tộc và Miền núi Việt Nam và Bộ Biên giới, Dân tộc và Phát triển Myanmar (tháng 7/2000);

- MoU thành lập ủy ban Hợp tác chung về Thương mại (tháng 5/2002);

- MoU về Hợp tác giữa hai Phòng Thương mại và Công nghiệp của hai nước (tháng 5/2002);

- Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam và Bộ Tôn giáo Liên bang Myanmar (tháng 12/2009)./.