Cộng hòa Macedonia

Cộng hòa Macedonia

Tin tức song phương

1

Macedonia muốn tăng quan hệ hữu nghị với VN

Bộ trưởng Ngoại giao Macedonia khẳng định Macedonia mong muốn khôi phục, mở rộng và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với VN.

1

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Macedonia

Chủ tịch nước đánh giá về phương diện kinh tế, Macedonia và Việt Nam còn nhiều lợi thế nhưng các hợp tác chưa tương xứng tiềm năng.