Cộng hòa Honduras

Cộng hòa Honduras

Tin tức song phương

1

Honduras muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Tổng thống Porfirio Lobo Sosa bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Honduras và Việt Nam.