Vương quốc Đan Mạch

Vương quốc Đan Mạch

Tin tức

1

Đan Mạch hỗ trợ Hà Tĩnh nâng cấp đường nông thôn

Đại sứ quán Đan Mạch đã ký tài trợ 150.000USD để sửa chữa và nâng cấp đường xá tại xã Vương Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

1

Đại sứ quán VN gặp gia đình nhận con nuôi Việt

Đại sứ Vũ Văn Lưu nhấn mạnh VN tiếp tục hợp tác với Đan Mạch nhằm đảm bảo hoạt động về con nuôi tuân thủ đúng tinh thần nhân đạo.