New Caledonia

New Caledonia

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Tổng quan về New Caledonia Một góc quần đảo New Caledonia.

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về New Caledonia

- Tên vùng lãnh thổ: Nouvelle-Calédonie (New Caledonia)
 
- Ngày quốc khánh: 14/7/1789 (ngày Quốc khánh Pháp)
 
- Thủ phủ: Noumea
 
- Vị trí địa lý: châu Đại Dương, quần đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương, phía Đông Australia
 
- Diện tích: 18.575km2
 
- Khí hậu: Nhiệt đới,  thay đổi bởi gió mậu dịch Tây Nam; nóng, ẩm
 
- Dân số: 249.000 (con số ước lượng đến 2009)
 
- Dân tộc: Người Melanesia 44.1%, người gốc châu Âu 34.1%, Người Wallisia và Futunia 9%, người Tahitia 2.6%, người gốc Indonesia 2.5%, người gốc Việt 1.4%, Ni-Vanuatu 1.1%, và các thành phần người 5.2% (ước lượng tới năm 1996)
 
- Hành chính: chia làm 3 tỉnh: Province des Iles, Province Nord, và Province Sud
 
- Đơn vị tiền tệ: CFP franc
 
- Tôn giáo: Thiên chúa giáo 60%, Tin lành 30%, tôn giáo khác 10%
 
- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp (chính thức), ngoài ra còn có 33 ngôn ngữ của người Melanesia-Polynesia bản địa.