Cộng hòa Liberia

Cộng hòa Liberia

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Tổng quan về Cộng hòa Liberia Quang cảnh thành phố Monrovia.

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Cộng hòa Liberia

- Tên nước: Cộng hòa Liberia

- Ngày quốc khánh: 26/07/1847

- Thủ đô: Monrovia

- Vị trí địa lý: Nằm ở Tây Phi; Đông giáp Guinea và Cote d'Ivore, Tây giáp Sierra Leone, Tây Nam giáp Đại Tây Dương.

- Diện tích đất liền: 111.369km2

- Khí hậu: khí hậu nhiệt đới

- Dân số: 3.955.000 người (2009)

- Dân tộc: Các bộ lạc bản xứ châu Phi (95%) (bao gồm người Kpelle, Bassa, Gio, Kru, Grebo, Mano, Krahn, Gola, Gbandi, Loma, Kissi, Vai và Bella); Người Liberia gốc Mỹ (2,5%); Người Congo (2,5%).

- Hành chính: Liberia bao gồm 15 tỉnh, từ các tỉnh lại được chia thành các khu.

- Đơn vị tiền tệ: Đôla Liberia (L$)

- Tôn giáo: Tín ngưỡng bản địa (40%); Đạo Hồi (20%); Đạo Thiên chúa (40%).

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh; ngoài ra còn có 20 ngôn ngữ bản xứ, một số ít trong đó có chữ viết và được sử dụng để viết thư từ giao dịch.