Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Tổng quan về Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Thủ đô Colombo của Sri Lanka.

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka

- Tên nước: Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka  (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka).
  
- Ngày quốc khánh: 4/2/1948
  
- Thủ đô: Colombo
  
- Vị trí địa lý:  Sri Lanka nằm ở Ấn Độ Dương, cực Nam Tiểu lục địa Ấn Độ.
  
- Diện tích: 65.610km2.
  
- Khí hậu:  Khí hậu Sri Lanka có thể coi là nhiệt đới và khá nóng.
  
- Dân số: 20.238.000 (con số ước lượng đến 2009)
  
- Dân tộc: 73,8% là người Sinhalese, 4,6% là người Tamil Ấn Độ; 3,9% người Tamil  Sri Lanka, 7,2% là người Hồi giáo; 0,5% là dân tộc khác và khoảng 10% không được xác định
  
- Hành chính: Sri Lanka được chia thành 9 tỉnh và được chia nhỏ tiếp thành 25 quận. Mỗi tỉnh được quản lý hành chính trực tiếp bởi một ủy ban tỉnh do nhân dân trực tiếp bầu ra.
  
- Đơn vị tiền tệ: Rupee Sri Lanka (LKR)
  
- Tôn giáo:  69,1% dân số theo Phật giáo, 7,1% theo Ấn giáo, 7,6% theo Hồi giáo, 6,2% theo Thiên chúa giáo, 10% không xác định
 
- Ngôn ngữ: Tiếng Sinhala là ngôn ngữ chính thức và là quốc ngữ (74%), một bộ phận nói tiếng Tamil (18%) Hindi và 8% là các ngôn ngữ khác. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi (chiếm 10% dân số).