Guyane thuộc Pháp

Guyane thuộc Pháp

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Tổng quan về Guyane thuộc Pháp Một góc thủ phủ Cayenne. (Nguồn: Wikipedia)

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Guyane thuộc Pháp

- Tên vùng lãnh thổ: Vùng Guyane
  
- Thủ phủ: Cayenne
  
- Vị trí địa lý: Guiana thuộc Pháp nằm ở phía bắc Đại Tây Dương, trên bờ biển Nam Mỹ. Vùng lãnh thổ này có đường biên giới với hai quốc gia là Brazil về phía đông và phía nam, và Suriname về phía tây.
  
- Diện tích: 83.534km2
  
- Khí hậu:  Nhiệt đới; nóng, ẩm, nhiệt độ ít biến đổi theo mùa, mùa hè khô, mùa đông mưa
 
- Dân số: 229.000 (con số ước lượng đến 2009)
  
- Dân tộc: Theo điều tra dân số năm 1999, 54,4% của các cư dân của Guyane thuộc Pháp đã được sinh ra tại bản địa, 11,8%  đến từ Pháp, 5,2% đến từ các vùng Caribe thuộc Pháp (Guadeloupe Martinique), chiếm 28,6% gốc nước ngoài (chủ yếu là Brazil, Suriname, Haiti).
  
- Hành chính: Lãnh thổ Guyane thuộc Pháp được chia thành 2 vùng, 19 tổng và 22 xã.
 
- Đơn vị tiền tệ: Đồng Euro
  
- Tôn giáo chính là Thiên Chúa giáo.
  
- Ngôn ngữ: Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính.