Cộng hòa Bolivia

Cộng hòa Bolivia

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Tổng quan về Cộng hòa Bolivia Trung tâm thủ đô La Paz.

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Cộng hòa Bolivia

- Tên nước: Cộng hòa Bolivia (Plurinational State of Bolivia).
  
- Ngày quốc khánh: 6/8/1825 (ngày độc lập).
  
- Thủ đô: La Paz
  
- Vị trí địa lý: nằm ở miền Trung Nam Mỹ; Bắc và Đông giáp Brazil, Đông Nam giáp Paraguay, Nam giáp Argentina, Tây giáp Peru và Tây Nam giáp Chile. Bolivia cùng với Paraguay, là hai quốc gia duy nhất ở Mỹ Latinh không có biên giới biển.
  
- Diện tích: 1.098.581km2
  
- Khí hậu: thay đổi rõ rệt theo độ cao: từ vùng đất cao nguyên khô lạnh ôn đới tới vùng đất thấp nhiệt đới nóng ẩm.
  
- Dân số: 10.907.778 (con số ước lượng đến 2010)
  
- Dân tộc: Người Quechua (30%), người Aymara (25%), người Mestizo (15%).
  
- Hành chính: Bolivia được chia thành 9 khu vực hành chính.

- Đơn vị tiền tệ:  boliviano ($B)
  
- Tôn giáo: Đạo Thiên chúa (95%), Đạo Tin lành.
  
- Ngôn ngữ:  Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quechua và tiếng Aymara