Tìm chị gái

Thứ năm 24/02/2011 | 12:22:40

Tôi là Hoàng Nguyễn Độ, kính nhờ Hội Người VNtại Pháp tìm giúp chị gái con bác Hoàng Nguyễn Cưu ở Thanh Liêm, Hà Nam.

Tìm chị gái!

Kính gửi: Hội Người Việt Nam tại Pháp (Union Générale des Vietnamiens de France)

Tôi là Hoàng Nguyễn Độ. Kính nhờ quý hội nhắn tìm giúp tôi một người chị gái con ông bác ruột hiện không biết tên chị là gì.

Chị là con ông Hoàng Nguyễn Cưu và bà Nguyễn Thị Nhạn, quê làng Văn Lâm; xã Liêm Sơn (nay là xã Liêm Tiết) huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Chị tôi bị lưu lạc từ năm 1946 nay chị khoảng >70 tuổi. Có tin đồn chị đã về Phủ Lý tỉnh Hà Nam một lần để tìm quê hương và đã nhắn tin tìm người thân trên đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam.

Nếu quý hội UGVF biết tin chị tôi ở đâu xin báo tin cho tôi theo địa chỉ sau:

Hoàng Nguyễn Độ số nhà 2, ngách 236/31, ngõ 236, đường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hoặc số Điện thoại di động: 0942916362; hoặc E-Mail: hoangnguyendo1942@yahoo.com.vn.

Tôi xin trân thành cảm ơn ban chấp hành hội UGVF và toàn thể hội viên.
Hàng ngày tôi mong ngóng tin tức của chị tôi !
Hà Nội Ngày 05/9/2010

Hoàng Nguyễn Độ

Trouver ma sœur!

Pour: Association Générale des Vietnamiens au Vietnam dans Phap.Union de France.

Je suis Hoang Nguyen niveau. Assemblée par un verre privé vous m'aider à trouver une petite sœur, son oncle ne connaît pas son nom. Elle est la Cuu Nguyen Hoang Nguyen Thi Nhan et, village natal de Van Lam Son Liem Commune (maintenant Liem Tiet commune), district de Thanh Liem, Ha Nam.

Chi j'errais depuis 1946 il s'agit de> 70 ans. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elle a été sur Phu Ly, province de Ha Nam a été de trouver un foyer et leurs proches à trouver un message à la radio Voice of Vietnam.

Si vous connaissez UGVF Assemblée où je crois qu'elle me dénoncer à l'adresse suivante:
Hoang Nguyen Le numéro 2, Alley 236 / 31, Lane 236, chemin Khuong Dinh, district de Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam.

ou Mobile n °: 0942916362 ou E-Mail: hoangnguyendo1942@yahoo.com.vn.

Je tiens à remercier la réunion du conseil exécutif et tous les membres UGVF.

Je voudrais attendre avec impatience chaque jour de nouvelles de ma sœur!

Date de Hanoi 09/05/2010

Hoang Nguyen Do

Hoàng Nguyễn Độ (hoangnguyendo1942@yahoo.com.vn)