Cộng hòa Thống nhất Tanzania

Cộng hòa Thống nhất Tanzania

Tin tức song phương

1

Thủ tướng tiếp Tổng thống Khu bán tự trị Zanzibar

Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh về nông-ngư nghiệp, viễn thông, tăng kim ngạch thương mại song phương.

1

Việt Nam-Tanzania nhất trí thúc đẩy, mở rộng hợp tác

VN và Khu bán tự trị Zanzibar thống nhất thúc đẩy và mở rộng hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thương mại.

1

Việt Nam coi trọng hợp tác với khu vực châu Phi

Tiếp Tổng thống Khu bán tự trị Zanzibar, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với khu vực châu Phi, trong đó có Zanzibar.