Cộng hòa Tajikistan

Cộng hòa Tajikistan

Tin tức song phương

1

Khai mạc Hội nghị hợp tác khu vực về Afghanistan

Tajikistan và Iran ủng hộ chính quyền Afghanistan trên con đường đạt được sự hòa giải, bảo đảm nền hòa bình và sự ổn định bền vững.