Cộng hòa Tajikistan

Cộng hòa Tajikistan

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Tổng quan về Cộng hòa Tajikistan Công trình kỷ niệm Saman Khuda, tổ tiên của người Tajik.

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về nước Cộng hòa Tajikistan

- Tên nước: Cộng hòa Tajikistan (Republic of Tajikistan)

- Ngày quốc khánh: 9/9

- Thủ đô: Dushanbe

- Vị trí địa lý: Trung Á, phía Tây của Trung Quốc.

- Diện tích: 143.100km2

- Khí hậu: khí hậu lục địa, nóng về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

- Dân số: 7.349.145 (2010)

- Dân tộc: người Tajik chiếm 79,9%, Uzbek chiếm 15,3%; Nga 1,1%, người có quốc tịch khác chiếm 2,6%

- Hành chính: 2 tỉnh và 1 tỉnh tự trị.

- Đơn vị tiền tệ: Somoni (TJS)

- Tôn giáo:  Hồi giáo dòng Sunni chiếm 85%; Hồi giáo dòng Shi'a chiếm 5%, và một số tôn giáo khác.

- Ngôn ngữ:  tiếng Tajik (ngôn ngữ chính thức). Tiếng Nga được sử dụng là ngôn ngữ hành chính và thương mại.