Quần đảo Solomon

Quần đảo Solomon

Tin tức sở tại

1

Động đất 6,9 độ Richter rung chuyển đảo Solomon

Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS) cho biết, ngày 23/4, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã làm rung chuyển Quần đảo Solomon.