Liên bang Nga

Liên bang Nga

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Việt Nam và Nga đạt được nhiều thành tựu trong quan hệ song phương và đa phương

Trong suốt 60 năm qua, trải qua muôn vàn khó khăn và thử thách, quan hệ giữa Việt Nam và Nga đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục..., cả trên bình diện song phương và đa phương.

1

Các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Liên bang Nga

Việt Nam đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô (Liên bang Nga ngày nay) từ ngày 30/1/1950. Trong những năm gần đây, Việt Nam và Liên bang Nga đều có các chuyến thăm chính thức, gặp gỡ của lãnh đạo hai nước.

1

Tổng quan về Liên bang Nga

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát Liên bang Nga: