Chính quyền Quốc gia Palestine

Chính quyền Quốc gia Palestine

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Nhà nước Palestine

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Nhà nước Palestine

1

Các chuyến thăm cấp cao Việt Nam-Palestine

Trong thời gian qua, Việt Nam và Palestine đã trao đổi một số đoàn cấp cao.

1

Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam-Palestine

Ngoài sự đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ, liên tục về chính trị đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine, Việt Nam cũng đã giúp đỡ Palestine về vật chất theo khả năng của mình như giúp trụ sở, phương tiện cho Đại sứ quán Palestine tại Hà Nội…