New Zealand

New Zealand

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-New Zealand

Trong hợp tác đa phương, New Zealand coi trọng vai trò, ảnh hưởng và vị thế của Việt Nam trong ASEAN và khu vực; mong muốn Việt Nam làm cầu nối để New Zealand hội nhập sâu hơn vào ASEAN. New Zealand ủng hộ và hợp tác tốt với Việt Nam tại các diễn đàn đa phương như WTO, APEC, Liên hợp quốc… và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong đàm phán để tham gia Hiệp định đối tác chiến lược kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

1

Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-New Zealand

Sau khi Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975, hai nước đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao, góp phần quan trọng trong việc tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác song phương.

1

Tổng quan về New Zealand

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về New Zealand