Vương quốc Na Uy

Vương quốc Na Uy

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Tổng quan về Vương quốc Na Uy

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Vương quốc Na Uy.

1

Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Na Uy

Cũng như các nước Bắc Âu khác, Na Uy có phong trào ủng hộ Việt Nam rất mạnh mẽ. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trong nhiều thập kỷ qua.

1

Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Na Uy

Na Uy là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi Hiệp định Paris được ký kết (25/11/1971). Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao sang thăm lẫn nhau.