Cộng hòa Liên bang Nigeria

Cộng hòa Liên bang Nigeria

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Tổng quan về Cộng hòa Liên bang Nigeria Nhà thờ hồi giáo quốc gia Abuja ở Nigeria.

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Cộng hòa Liên bang Nigeria

 - Tên nước: Cộng hòa Liên bang Nigeria (Federal Republic of Nigeria)
 
 - Ngày quốc khánh:  1/10/1960
 
 - Thủ đô: Abuja
 
 - Vị trí địa lý: ở Tây Phi, Tây giáp Bơ-nanh, Đông giáp Sát và Ca-mơ-run, Bắc giáp Ni-giê, Nam giáp vịnh Guinea.
 
 - Diện tích đất liền: 923.768km2
 
 - Khí hậu: Khí hậu của khu vực phía Nam được xác định bởi khí hậu của những khu rừng nhiệt đới, nơi mà lượng nước mưa hàng năm rơi vào khoảng từ 60 đến 80 inch một năm.
 
 Khu vực phía Bắc mang khí hậu của vùng sa mạc, nơi lượng mưa mỗi năm thấp hơn 20 inch.
 
 Phần còn lại của đất nước - khu bực nằm giữa phía Nam và phía Bắc, là khu vực hoang mạc và thảo nguyên, nơi có lượng mưa mỗi năm từ 20 inch đến 60 inch.

- Dân số: 158.259.000 người (2009)
 
 - Dân tộc: Các bộ tộc lớn nhất là Fulani/Hausa, Yoruba, Igbo, chiếm khoảng 68% dân số Nigeria, trong khi các nhóm Edo, Ljaw, Kanuri, Lbibio, Ebira Nupe, và Tiv chỉ chiếm khoảng 27%; các nhóm dân tộc khác chiếm tỷ lệ 5% còn lại.

 - Hành chính: Nigeria được chia thành 36 tiểu bang và 1 lãnh thổ Thủ đô liên bang, tiếp tục lại chia nhỏ thành 774 khu vực chính quyền địa phương.
 
 - Đơn vị tiền tệ: Nairas (NGN)
 
 - Tôn giáo: 50% dân số theo đạo Hồi, 40% theo đạo Thiên chúa và 10% theo đạo cổ truyền
 
 - Ngôn ngữ: Tiếng Anh