Liên bang Malaysia

Liên bang Malaysia

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Tổng quan về Liên bang Malaysia

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Malaysia.

1

Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Malaysia

Quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia rất tốt đẹp. Hai bên đã tiến hành trao đổi nhiều đoàn cấp cao sang thăm viếng lẫn nhau

1

Các chuyến thăm cấp cao của Việt Nam-Triều Tiên

Việt Nam và Malaysia thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Chuyến thăm chính thức CHDCND Triều Tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ngày 8 đến ngày 12/7/1957) và chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Kim Nhật Thành (ngày 27/11 đến ngày 3/12/1958) đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phát triển của “quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống” giữa hai nước.

1

Việt Nam-Malaysia: Quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp

Ngày 30/3/1973, Việt Nam và Malaysia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 1976, Việt Nam và Malaysia lập Đại sứ quán ở thủ đô mỗi nước. Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Malaysia đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, giáo dục, du lịch…