Nhà nước Kuwait

Nhà nước Kuwait

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Tổng quan về Nhà nước Kuwait

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Nhà nước Kuwait

1

Các chuyến thăm cấp cao Việt Nam-Kuwait

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 10/1/1976, Việt Nam và Kuwait đã trao đổi nhiều đoàn các cấp.

1

Mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Kuwait

Việt Nam và Kuwait luôn dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp, thân thiện và chủ trương thúc đẩy, mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.