Cộng hòa Colombia

Cộng hòa Colombia

Thư viện ảnh

Hội Gióng Phù Đổng

  • Mùng 6 tháng Tư âm lịch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm (Hà Nội) mở hội tưởng nhớ công đức Phù Đổng Thiên Vương (Thánh Gióng) đánh thắng giặc Ân, cứu nước. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
  • Đoàn Phù giá (tượng trưng cho quân sĩ của Thánh Gióng) từ đền Gióng sang đền Mẫu. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
  • Đoàn Phù giá (tượng trưng cho quân sĩ của Thánh Gióng) từ đền Gióng sang đền Mẫu. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
  • Hội Gióng được đánh giá là lễ hội hết sức độc đáo ở Việt Nam. Trong ảnh, phất cờ thánh trong Hội Gióng Phù Đổng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
  • Đây là lễ hội duy nhất của Việt Nam được lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong ảnh, ông "Hiệu trống" trong Hội Gióng Phù Đổng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
  • Hội Gióng là di sản thứ ba của thành phố Hà Nội được UNESCO vinh danh trong năm 2010. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)
  • Một "ông Hiệu" của một Giáp trong vùng làm lễ bái Thánh trong Hội Gióng Phù Đổng. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)