Cộng hòa Guinea Xích Đạo

Cộng hòa Guinea Xích Đạo

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Tổng quan về Cộng hòa Guinea Xích đạo Trẻ em nước Cộng hòa Guinea Xích đạo.

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Cộng hòa Guinea Xích đạo

- Tên nước: Cộng hòa Guinea Xích đạo (Republica de Guinea Equatorial)

- Ngày quốc khánh: 12/10/1968

- Thủ đô: Malabo

- Vị trí địa lý: Cộng hòa Guinea Xích đạo là một nước nhỏ ở Tây Phi, nằm ở phía Bắc đường xích đạo, Bắc giáp Cameroon, Đông Nam giáp Gabon.

- Diện tích đất liền: 28.050km2

- Khí hậu: Nhiệt đới, nóng, ẩm

- Dân số: 676.000 người (2009)

- Dân tộc: Người Peuhl (40%), người Malinke (30%), người Soussou (20%), các nhóm dân tộc nhỏ hơn (10%)

- Hành chính: Guinea Xích đạo bao gồm bốn vùng quản lý hành chính và một vùng đặc biệt gồm Conakry (vùng đặc biệt), Guinee, Guinee-Forestiere, Haute-Guinee, Moyen-Guinee.

- Đơn vị tiền tệ: đồng Franc CFA

- Tôn giáo: Cơ đốc giáo, Thiên chúa giáo dòng La mã

- Ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha (67,6%), tiếng Pháp