Cộng hòa Gruzia

Cộng hòa Gruzia

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Tổng quan về Gruzia Một góc thủ đô Tbilisi của Gruzia.

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Gruzia

- Tên nước: Gruzia.

- Ngày quốc khánh: 26/5.

- Thủ đô: Tbilisi.

- Vị trí địa lý: Gruzia ở Tây Nam châu Á, bên bờ biển Caspi, nằm  giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Có chung biên giới Armenia (164 km), Azerbaijan (322 km), Nga (723km) và Thổ Nhĩ Kỳ (252 km). Bờ biển Caspi dài 310 km.

- Diện tích: 69.700 km2.

- Khí hậu: Cận nhiệt đới ôn hòa.

- Dân số: 4.661.473  (tháng 6/2007).

- Dân tộc: Dân tộc Grizia chiếm đa số, khoảng 83.8%, dân số hiện tại của Gruzia. Các nhóm sắc tộc khác gồm Azeris chiếm 6.5% dân số, Armenia 5.7%, Nga 1.5%...

- Hành chính: Gruzia có 9 khu vực, 9 thành phố, 2 cộng hòa tự trị Abkhazia thủ phủ Sukhumi) và Ajaria.

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Lari.

- Tôn giáo: Đạo Cơ đốc giáo chính thống 83,9%, đạo Hồi 9,9%, Chính thống Armenia 3,9%, Thiên chúa giáo 0,8%, không tôn giáo 0,7% (số liệu thống kê năm 2003).

- Ngôn ngữ: Tiếng Gruzia (ngôn ngữ chính thức) chiếm 71%, tiếng Nga 9%, Armenia 7%, tiếng Algeria 6%, tiếng khác 7%.