Cộng hòa Quần đảo Fiji

Cộng hòa Quần đảo Fiji

Tin tức song phương

1

Australia, New Zealand khôi phục ngoại giao với Fiji

Australia và New Zealand đồng ý khôi phục quan hệ ngoại giao với Fiji sau khi quốc đảo này cam kết bầu cử tự do, công bằng năm 2014.