Cộng hòa Phần Lan

Cộng hòa Phần Lan

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Tổng quan về Phần Lan

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Cộng hòa Phần Lan.

1

Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Phần Lan

Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan trên nhiều lĩnh vực đang phát triển tích cực.

1

Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Phần Lan

Trong thời gian qua, Việt Nam và Phần Lan đã có nhiều chuyến thăm lẫn nhau của các lãnh đạo cấp cao.