Cộng hòa Estonia

Cộng hòa Estonia

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Tổng quan về Cộng hòa Estonia Thủ đô Tallinn với những công trình thời trung cổ.

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Cộng hòa Estonia.

 - Tên nước: Cộng hòa Estonia (Republic of Estonia)
 
 - Ngày quốc khánh: 20/08/1991 (Ngày tuyên bố độc lập).
 
 - Thủ đô: Tallinn
 
 - Vị trí địa lý: nằm ở Đông Âu, giáp biển Balti và Vịnh Phần Lan, nằm giữa Latvia và Nga.
 
 - Diện tích: 45.288km2.
 
 - Khí hậu: biển; ẩm, mùa đông không lạnh quá, mát về mùa hè.
 
 - Dân số: 1.340.021 (ước tính năm 2010).
 
 - Dân tộc: người Estonia 68.7%, người Nga 25.6%, người Ukraina 2.1%, người Belarus 1.2%, người Phần Lan 0.8%, các nhóm người khác 1.6% (ước tính đến 2008)
 
 - Hành chính: Estonia được chia thành 15 tỉnh (maakond). Mỗi tỉnh có một tỉnh trưởng được chỉ định bởi chính phủ với nhiệm kỳ 5 năm và đại diện cho chính quyền quốc gia ở cấp địa phương. Sau tỉnh, Estonia lại được chia tiếp thành 227 điểm dân cư, bao gồm điểm dân cư thành thị (linn) và điểm dân cư nông thôn (vald).
 
 - Đơn vị tiền tệ: euro (€) (EUR)
 
 - Tôn giáo: Đạo Tin lành dòng Lutheran 13.6%, đạo Cơ đốc chính thống Orthodox 12.8%, Các dòng đạo Cơ đốc khác 1.4%, các nhóm không liên kết 34.1%, các nhóm tôn giáo khác 32%, không tôn giáo 6.1% (ước tính năm 2000)
 
 - Ngôn ngữ: tiếng Estonia (chính thức) 67.3%, tiếng Nga 29.7%, các ngôn ngữ 2.3%, không xác định 0.7% (ước tính tới năm 2000)