Cộng hòa Cameroon

Cộng hòa Cameroon

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Cộng hòa Cameroon Thánh đường Yaounde.

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Cộng hòa Cameroon

- Tên nước: Cộng hòa Cameroon (Republic of Cameroon)

- Ngày quốc khánh: 20/5/1972

- Thủ đô: Yaounde

- Vị trí địa lý: Cameroon ở Trung Phi, nằm trên bờ biển Tây Phi; phía Bắc được bao bọc bởi Hồ Chad; phía Đông giáp Cộng hòa và Cộng hòa Trung Phi, phía Nam giáp Cộng hòa Congo, Gabon, Guinea Xích đạo; phía Tây giáp Vịnh Biafra và Nigeria.

- Diện tích đất liền: 475.442km2

- Khí hậu: Khí hậu nhiệt đới ẩm về phía Nam và khô về phía Bắc.

- Dân số: 18.879.301 người (2009)

- Dân tộc: Người Cameroon cao nguyên (31%), người Bantu Xích đạo (19%), người Kirdi (11%), người Fulani (10%), người Bantu Tây Bắc (8%), người Đông Nigeria (7%), người châu Phi thuộc các nhóm tộc khác (13%), không phải người châu Phi (dưới 1%).

- Hành chính: Cameroon bao gồm 10 tỉnh là tỉnh Adamawa, tỉnh Trung Tâm, tỉnh Đông, tỉnh Cực Bắc, tỉnh Duyên Hải, tỉnh Bắc, tỉnh Tây Bắc, tỉnh Tây, tỉnh Nam, và tỉnh Tây Nam.

- Đơn vị tiền tệ: franc CFA (XAF)

- Tôn giáo: Tín ngưỡng bản địa (40%), Đạo Thiên Chúa (40%), Đạo Hồi (20%).

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Pháp; ngoài ra còn có 24 nhóm ngôn ngữ châu Phi chủ yếu.