Liên bang Thụy Sĩ

Liên bang Thụy Sĩ

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Liên bang Thụy Sĩ.

- Tên nước: Liên bang Thụy Sĩ (The Confederation of Switzerland).

- Ngày quốc khánh: 1/8 (1291).

- Thủ đô: Bern.

- Vị trí địa lý: Nằm ở Trung Âu, phía Bắc giáp Đức, phía Nam giáp Italy, phía Tây giáp Pháp, phía Đông giáp Áo và Liechtenstein.

- Diện tích: 41.290 km2.

- Khí hậu: Ôn đới nhưng khác nhau theo độ cao. Nhiệt độ trung bình mùa Đông từ -10 độ C đến -12 độ C; mùa Hè: 18 độ C. Lượng mưa trung bình hàng năm: 800-2.500 mm.

- Dân số: 7,6 triệu người (ước tính tháng 7/2009).

- Dân tộc: Người nói tiếng Đức (65%), người nói tiếng Pháp (18%), người nói tiếng Italy (10%), người  nói tiếng Romansch (1%), các dân tộc khác (6%).

- Hành chính: Thụy Sĩ là một quốc gia liên bang gồm 26 bang. Cấp hành chính thấp nhất ở Thụy Sĩ là các xã. Có 16 bang có cấp hành chính quận, trong khi 10 bang còn lại không có. Vài hạt có thể tập hợp thành một vùng, tuy nhiên đây không phải là một cấp hành chính.

- Đơn vị tiền tệ: Đồng franc Thụy Sĩ (SFr).

- Tôn giáo: Đạo Thiên chúa giáo La mã (42%), Tin lành (35%), đạo Hồi (4%), các tín ngưỡng khác (19%).

- Ngôn ngữ chính thức: Do hoàn cảnh lịch sử, Thụy Sĩ không có ngôn ngữ riêng, mà gồm 4 cộng đồng dân cư nói các ngôn ngữ khác nhau, trong đó 63,7% nói tiếng Đức, 20,4% nói tiếng Pháp, 6,5% nói tiếng Italy, 1% nói tiếng Romansch. Vì là nơi giao lưu quốc tế nên khoảng 9,4% nói các ngôn ngữ khác (như tiếng Anh, ...)