Cộng hòa Trung Phi

Cộng hòa Trung Phi

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Tổng quan về Cộng hòa Trung Phi Dòng sông Ubangi gần Bangui.

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Cộng hòa Trung Phi

 - Tên nước: Cộng hòa Trung Phi (Central African Republic)
 
 - Ngày quốc khánh: 13/8/1960
 
 - Thủ đô: Bangui
 
 - Vị trí địa lý: Nằm ở Trung Phi, giáp Chad, Sudan, Cộng hòa dân chủ Congo, Cộng hòa Congo và Caeroon. Tọa độ: 7.000 vĩ bắc, 21.000 kinh đông.
 
 - Diện tích đất liền: 622.984km2
 
 - Khí hậu: Nhiệt đới; mùa Đông khô hanh; mùa Hè ẩm. Nhiệt độ trung bình: 21-31 độ C. Lượng mưa trung bình: 1.000-1.600mm.
 
 - Dân số: 4.422.000 người (2009)
 
 - Dân tộc: Người Baya (34%), Banda (27%), Sara (10%), Mandjia (21%), Mboum (4%)
 
 - Hành chính: Cộng hòa Trung Phi được chia thành 14 tỉnh, cùng với hai tỉnh kinh tế và một thành phố tự trị.
 
 - Đơn vị tiền tệ: Franc CFA (CFAF)
 
 - Tôn giáo: Tín ngưỡng bản địa (24%), Đạo Tin lành (25%), Đạo Cơ đốc (25%), Đạo Hồi (15%), các tôn giáo khác (11%).
 
 - Ngôn ngữ: Tiếng Pháp; tiếng Sangho, tiếng Arập, Hunsa, Swahili cũng được sử dụng.