Vương quốc Bỉ

Vương quốc Bỉ

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Tổng quan về Vương quốc Bỉ

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Vương quốc Bỉ.

1

Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Bỉ

Việt Nam và Bỉ thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22/3/1973 và từ đó, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước luôn được củng cố và phát triển tốt đẹp.

1

Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Bỉ

Trong thời gian qua, Việt Nam và Bỉ đã tiến hành trao đổi nhiều đoàn cấp cao.