Vương quốc Bỉ

Vương quốc Bỉ

Giới thiệu quốc gia

Thông tin chung

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về Vương quốc Bỉ.

- Tên nước: Vương quốc Bỉ

- Ngày quốc khánh: 21/7 (21/7/1831, vị vua đầu tiên của Bỉ là Léopold I tuyên thệ tuân theo Hiến pháp do Quốc hội).

- Thủ đô: Brussels.

- Vị trí địa lý: Nằm ở Tây Âu, phía Đông giáp Đức và Luxembourg, phía Tây giáp biển Bắc, phía Nam giáp Pháp, phía Bắc giáp Hà Lan.

- Diện tích: 30.528 km2.

- Khí hậu: Bỉ có khí hậu kiểu đại dương ôn hòa. Nhiệt độ trung bình thấp nhất vào tháng 1 ở mức 3 độ C và cao nhất vào tháng 7 ở mức 18 độ C.

- Dân số: 10.403.951 người (tính đến tháng 7/2008).

- Dân tộc: Đầu năm 2007 gần 92% dân chúng Bỉ là công dân Bỉ, và khoảng 6% là công dân của các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu.

- Hành chính: Bỉ được phân chia thành ba vùng: Vùng Flemish, được chia thành năm tỉnh; Vùng Walloon, được chia thành năm tỉnh; Vùng thủ đô Brussels.

- Đơn vị tiền tệ: Đồng Euro (từ 01/01/2002).

- Tôn giáo: 90% theo Thiên chúa giáo.

- Ngôn ngữ: Có 3 cộng đồng ngôn ngữ: Tiếng Pháp (4 triệu người), tiếng Hà Lan - Flamand (6,5 triệu người) và tiếng Đức (6,5 vạn người). Bỉ không có ngôn ngữ riêng.