Cộng hòa Áo

Cộng hòa Áo

Tổng quan quốc gia/lãnh thổ

1

Tổng quan về Cộng hòa Áo

Các thông tin tóm tắt cơ bản, tổng quát về nước Cộng hòa Áo.

1

Quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Áo

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhiều người dân Áo đã xuống đường tuần hành ủng hộ Việt Nam. Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng phát triển, đặc biệt kể từ chuyến thăm Áo của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tháng 6/2008. Áo ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và Việt Nam ủng hộ Áo ứng cử Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2009-2010.

1

Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Áo

Trong thời gian qua, Việt Nam và Áo đã có nhiều cuộc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước.